De aankoop

De aankoop

Naast de hypotheekadviseur zijn er bij een koop van een woning of appartement  heel wat partijen betrokken.

Met Consilium Personalis staat u daar niet alleen voor, maar begeleiden wij u graag in deze contacten.   


Direct Advies? Bel:

0522-491 521
Tussen 12 en 18 uur bereikbaar
Faxnummer: 0522-500 119
Afspraak maken

Wij werken met

De Gemeente
De gemeente en andere instanties heffen belasting over uw woning.
Basis daarvan is over het algemeen de WOZ waarde (Wet Onroerende Zaken).
Per eenheid van bijvoorbeeld  € 2500 wordt een bepaald bedrag in rekening gebracht voor de algemene voorzieningen of het Hoogheemraadschap. Deze bijdrage kan per gemeente verschillen.
De gemeente is ook van belang voor vergunningen als je bijvoorbeeld wilt gaan verbouwen. Schakel dan een specialist in (zie de tab : vergunningen en contracten). Uw hypotheekadviseur van Consilium Personalis kan u doorverwijzen.

De Vereniging van Eigenaren ( VVE)
Wanneer je een appartement koopt, dan word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren.
Meestal vergadert die een paar keer per jaar. Leuk om je buren te leren kennen, maar er is meer..
Deze vereniging kan allerlei afspraken maken tussen de leden onderling.
Van belang is ook de bijdrage voor het onderhoud van de  gemeenschappelijke gedeelten zoals de fundering, het dak, de buitenschilderwerkzaamheden enz. De VVE dient  sinds 2008  ingeschreven te staan in de Kamer-van-Koophandel, controleer of dat het geval is.
Als je lid wilt worden is soms een ‘ballotage’ vereist, d.w.z. of de andere leden jou als koper wel willen. Van belang is dat je als nieuwkomer let op de stand van het kasgeld: is er voldoende geld voor het noodzakelijke onderhoud? Of krijg je straks een onverwachte nota voor achterstallig onderhoud.
Schakel bij twijfel een specialist in ( zie de tab ‘vergunningen en contracten’). Ook hier kan uw hypotheekadviseur van Consilium Personalis u doorverwijzen.

De makelaar
Een makelaar kan twee ‘rollen’ hebben:
Hij of zij helpt de koper (aankopend makelaar) , of zij/hij helpt de verkoper (verkopend makelaar). 
Denk niet dat de makelaar van de verkoper ook uw belang als koper in de gaten houdt. U betaalt hem immers ook niet!
Een makelaar is niet verplicht. In Nederland wisselt ongeveer de helft van de woningen van eigenaar zonder tussenkomst van een makelaar. Daarnaast verschillende de kosten van de makelaars nogal onderling. Let ook op welke diensten u vraagt en wat u zelf wilt doen, dat voorkomt latere problemen.

De aankopend makelaar helpt u bij het zoeken en aankopen van een woning. U kunt dan een oriëntatie- of zoekopdracht geven om een huis voor u te vinden. In een persoonlijk gesprek heeft u eerst uw  wooneisen en –wensen besproken. Handig is als u dan ook al uw eerste contact met de hypotheekadviseur hebt gehad; dan weet u voor welke bedrag u kunt gaan kopen.
Een verkopend makelaar wordt ingeschakeld bij de verkoop van een woning. Vaak is dat van groot belang om de woning op de goede sites te krijgen. Let op: niet alle makelaars hebben toegang tot alle grote landelijke sites!
Uiteraard kan een huis ook worden verkocht of gekocht zonder tussenkomst van een makelaar. Van groot belang is dan dat je een specialist of de hypotheekadviseur laat meelezen ( zie vergunningen en contracten )

De taxateur
De taxateur bepaalt de waarde van uw woning. Dat zijn meestal een aantal waardes.

 • De vrije verkoopwaarde of zgn. marktwaarde of bij vrije verkoop zonder huur of gebruik.
 • Daarnaast een executiewaarde , die vaak lager dan de marktwaarde is en waar met name de banken mee rekenen. Het is de waarde als uw woning noodgedwongen verkocht moet worden.
 • Waarde na verbouwing . Als u gaat verbouwen, zal de waarde van uw woning toenemen. De taxateur kan dan aangeven wat na een verbouwing van bijvoorbeeld de zolder, de nieuwe waarde zal zijn.
 • De taxateur is soms ook een makelaar, maar mag niet bij de aan-of verkoop van die woning betrokken zijn.
  Let er verder op dat verschillende banken aan de taxaties verschillende voorwaarden kunnen stellen. Bijvoorbeeld de taxateur moet binnen een straal van 10km van de woning gevestigd zijn, om zo de markt goed te kennen.
  Tegenwoordig wordt steeds vaker een NWWI taxatie gevraagd, dat is volgens de strenge normen van het 'Nederlands Woning Waarde Instituut'. Het tarief van de taxateurs kan ook onderling verschillen.
  De NWWI taxatie is meestal duurder.
  Tip: vraag advies aan uw hypotheekadviseur welke taxateur aan te bevelen is en welke eisen er aan de taxatie gesteld worden.

  De notaris
  Voor officiële akten heeft u een notaris nodig.
  Zo’n officiële akte is bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning  een zgn. akte van levering. De verkoper levert de woning aan de koper. De notaris controleert de gegevens en laat de koop inschrijven in het kadaster.

  Ook de hypotheekakte tussen de geldlener en geldgever is een officiële akte. De notaris beheert ook tijdens het aangaan van de akte van levering en de hypotheekakte de geldsom die hij van de bank krijgt om naar de verkoper over te maken.

  Regel is dat de koper de notaris kiest. Ook hier gelden weer verschillende tarieven.

  Een goede notaris zal bij een aankoop door twee personen, ook naar hun onderlinge relatie vragen en de gevolgen van onverhoopt overlijden. U kunt de koop dan combineren met een bijvoorbeeld een samenlevingscontract of een testament. Ook kunnen leningen voor de aankoop tussen bijvoorbeeld ouders en kinderen bij de notaris worden vastgelegd.

  Tip: vraag advies aan uw hypotheekadviseur of er speciale afspraken met notarissen bestaan en welke hij zou aanbevelen.

  De belastingdienst
  De rente van leningen bestemd voor de aankoop en verbetering van de woning die uw hoofdverblijf is, is in de regel voor de belasting aftrekbaar. Daarnaast ook sommige eenmalige kosten.
  Maar: als u een volgende woning koopt en winst gemaakt hebt op de oude woning, dan krijgt u te maken met de 'bijleenregeling' die de mogelijkheden voor de belasting aftrek weer beperkt. Let op deze winst wordt berekend op basis van de hypotheekschild en niet over wat u er over hebt betaald. De winst hoeft u niet in de nieuwe woning te investeren, maar de rente over dat dat bedrag is dan niet aftrekbaar.

  In principe krijgt u het belastingvoordeel eenmaal per jaar uitbetaald door de Belastingdienst als u een aangifteformulier invult. Het kan voor u belangrijk zijn om dit belastingvoordeel iedere maand te laten uitbetalen. Daarvoor dient een  ‘voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting/ premies volksverzekeringen’. aangevraagd te worden.
  U kunt uw belastingadviseur om advies vragen, maar u hypotheekadviseur van Consilium Personalis weet er ook heel wat van.
   

  Share by: