Verantwoorde hypotheek

Verantwoorde hypotheek

Bij een verantwoorde hypotheek spelen een aantal zaken een rol.
We noemen als hoofdlijnen:
hoeveel kun of wil je lenen voor de aanschaf van de woning (de maximale hoogte),
hoeveel rente ga je betalen en voor welke periode geldt dat (de rentestand),
en houd je nog voldoende geld over voor andere uitgaven (de maandelijkse lasten).

1 De maximale hoogte van uw hypotheek.

Wat u maximaal kunt lenen, hangt samen met
 • de waarde van de aan te kopen woning
 • uw financiële positie
 • Het laagste bedrag van deze beide aspecten is uw maximale hypotheeksom; Maar van belang is niet alleen wat kan. .  maar ook wat u wilt… !

  De maximale lening ten opzichte van aangekochte woning
  De minister heeft bepaald dat de maximale lening moet worden terug gebracht naar de koopsom van de woning. Dat zal in 2018 dan zo zijn.
  Ieder jaar gaat er nu een procent af van de mee te financieren kosten koper.
  In 2015 is het 2%. Het heet nu daarom ook loan to value.
  Als voorbeeld: op een woning van € 175.000 k.k. zal dus een maximale lening worden verstrekt van € 178.500.
  De totale kosten koper zitten zo rond de € 10.000 en dient er dus € 6.500 aan spaargeld gebruikt te worden.

  Uw financiële positie
  De gevolgen van de aankoop (een hypotheek ) van een woning werken jarenlang door in uw uitgavenpatroon. Het is dus van belang naar de situatie nu als ook naar eventuele veranderingen in de toekomst te kijken.
  Dat kan zowel het belang van de geldgever zijn als uw eigen persoonlijk belang!

  Veranderingen kunnen zowel meevallers als tegenvallers zijn. Kortom, het is handig om  verschillende scenario’s te maken.

  Uw adviseur zal u daarbij helpen. Over het algemeen is te zeggen dat er een bepaalde verhouding is tussen de maximale hypotheek en de hoogte/stevigheid van je financiële positie. (dit wordt wel de ‘woonquote’ genoemd )

  Gegevens die van belang zijn op korte of lange termijn:

 • Wat is het inkomen van de koper(s). Hebben ze een vaste baan of niet? Deze gegevens blijken o.a. uit de werkgeversverklaring die uw werkgever kan afgeven. ( Een blanco exemplaar van de werkgeversverklaring kunt u van uw hypotheekadviseur ontvangen) Zelfstandige ondernemers kunnen het beste de jaarcijfers van de afgelopen jaren aanbieden.
 • Heeft u lopende leningen of schulden. Vaak zal men uw financiële situatie toetsen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Negatieve coderingen daar hebben verstrekkende gevolgen. Soms is het aan te bevelen dat zelf aan te vragen. Vraag uw hypotheekadviseur van Consilium Personalis om advies.
 • Heeft u spaargeld, beleggingen etc.?  Vaak zal een afschrift/ bewijs worden gevraagd.
 • Krijgt een lening van anderen (bijvoorbeeld kinderen van hun ouders). Als er rente wordt gevraagd kan dat een negatieve invloed hebben op wat je van een bank kunt lenen. Schenkingen moeten over het algemeen duidelijk worden aangetoond. Uw hypotheekadviseur van Consilium Personalis kan u waardevolle tips geven.
 • Wat gebeurt er in geval van overlijden van de een als er sprake is van twee kopers? Kan de andere bewoner dan (een tijd..) blijven wonen of niet?
 • Wat gebeurt er in geval van ontslag of arbeidsongeschiktheid van een van beide als er sprake is van twee kopers? Kunt u het verlies aan inkomen opvangen, of moet er worden bijverzekerd?
 • Bij kopers vanaf circa 50 jaar speelt het verwachte pensioen een rol. Wat zullen dan de inkomsten worden en is de woning/hypotheek ook dan nog te betalen? Vaak wordt daarom een UPO (‘uniform pensioen overzicht’) opgevraagd. U kunt ook de site van het pensioenregister bezoeken, Weet u niet hoe dat moet vraag het dan uw hypotheekadviseur van Consilium Personalis.
 • 2 De rentestand

  Het rentepercentage voor hypotheken wisselt met de stand van de rente op de internationale geldmarkt. Daar kun je als woningkoper niets aan veranderen. Maar er zijn twee andere factoren die de hoogte van de rente bepalen, waar je wél invloed op kunt uitoefenen. De  hoogte van de rente voor je hypotheek wordt ook bepaald door:
 • Het bevoorschottingspercentage
 • De rentevastperiode
 • Het bevoorschottingspercentage
  Hier gaat het om de verhouding tussen de executiewaarde van de woning( zie de tab: rond de hypotheek, taxateur)  en de hoogte van de hypotheeksom. Dus hoe hoog of hoe laag dat verschil is. Dit is voor de geldverstrekker van belang voor het risico dat hij loopt als hij de woning zou moeten verkopen. Als zeker is dat de geldverstrekker altijd het geld terug krijgt (dus tot de executiewaarde), dan is dat minder risico dan bij een tophypotheek die hoger is dan de executiewaarde. Hoe minder je leent bij een duurdere woning, des te lager de hypotheekrente. Soms kun je net in een voordeliger tarief vallen: vraag naar de mogelijkheden bij uw hypotheekadviseur van Consilium Personalis.

  De rentevastperiode
  Over het algemeen wordt de looptijd van een hypotheekovereenkomst van 30 jaar, ingedeeld in kortere rentevastperiodes, waarbij je de rente ‘vastzet’. Zo kun je kiezen voor een periode dat de rente vaststaat van 1 maand, of 1 jaar, dan wel 10 jaar of nog langer.
  Direct voor 30 jaar vastzetten kan ook, maar dat is natuurlijk een periode die wel heel moeilijk is te overzien.

  Hoe langer je de rente vastzet, des te hoger het rentetarief.
  Hoe korter.. des te lager.
  Maar ja, als na zo’n korte tijd de rente op de markt gestegen is, dan zit je waarschijnlijk wel met een hogere rente dan wanneer je het eerder langer had vastgezet.

  Het kiezen van de periode dat je de rente vastzet kan met heel veel zaken samenhangen: hoe lang wil je ergens blijven wonen, welke toekomstige veranderingen verwacht je, wil je de hypotheek laten meeverhuizen naar een nieuwe woning etc.

  Wanneer voor een kortere rentevastperiode dan 10 jaar wordt gekozen, moeten we in de berekeningen uitgaan van een rentepercentage dat de overheid als ‘rekenmodel’ aangeeft.
  Dat rekenmodel kan ieder kwartaal wisselen. Vraag naar het geldende rekenmodel bij uw hypotheekadviseur van Consilium Personalis. Kies je een periode van langer dan 10 jaar, dan mag je rekenen met de echte-rente voor die periode.
  Dit is van belang voor de formules voor de maximale hoogte van de lening ten opzichte van het inkomen/de financiële positie van de koper. Er wordt namelijk gerekend met de kosten die je kunt dragen vanuit je inkomen. Hoe hoger de rente.. des te lager het maximaal te lenen bedrag.

  3.De maandelijkse lasten

  De uitgaven in verband met de hypotheek en verzekeringen zijn maar een onderdeel van uw hele uitgavenpatroon. Hoe behoud je overzicht op het geheel en voldoende geld over voor de andere uitgaven?
  De maandelijkse lasten
  Naast de uitgaven voor de hypotheek zijn er natuurlijk nog heel wat andere zaken zoals het huishouden, de vakanties, de aanschaf van kleding enz. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), zie ook hun site www.nibud.nl , kan u een handig overzicht bieden om alles overzichtelijk te houden. De adviseur van Consilium Personalis laat u duidelijk zien wat de (bruto en netto) maandlasten van de hypotheek en de verzekeringen zijn.
  Van groot belang is ook het sparen voor de aflossing van de hypotheek: hoeveel wilt u later aflossen en hoeveel zekerheid wilt u daarvan hebben? ‘Goedkoop kan ook duurkoop worden' zegt het spreekwoord terecht.
  Graag helpt de hypotheekadviseur van Consilium Personalis u om de juiste afwegingen te maken.


  Direct Advies? Bel:

  0522-491 521
  Tussen 12 en 18 uur bereikbaar
  Faxnummer: 0522-500 119
  Afspraak maken

  Wij werken met

  Share by: